+48 784 204 433
Zadzwoń do nas!
Wynik Bydgoszcz
Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

Księgowość dla firm
małe i średnie firmy

Klientom, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, na etapie zakładania własnej firmy doradzamy w sprawie wyboru najlepszej formy opodatkowania, dostosowanej do rodzaju działalności firmy. Pomożemy również w rejestracji firmy poprzez wybór kodów PKD, niezbędnych do zarejestrowania działalności. Dla każdego przedsiębiorcy przygotujemy dokumenty rejestracyjne (w tym wnioski CEiDG) oraz przejmujemy załatwianie spraw urzędowych z ZUS, US, GUS. Zapewniamy także wsparcie i porady na każdym etapie rozwoju firmy.

Książka przychodów i rozchodów

Jednym z rodzajów ewidencji księgowej dla klientów indywidualnych jest prowadzenie książek przychodów i rozchodów służących rozliczaniu działalności gospodarczej. Sposób prowadzenia KPiR reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Książka przychodów i rozchodów przeznaczona jest dla średnich i małych firm. Książka przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów funkcjonowania w ciągu danego roku na podstawie ewidencjonowanych dokumentów księgowych. Ten rodzaj rozliczania daje możliwość określenia wysokości należnego podatku dochodowego, jaki przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na rozliczanie za pomocą K.P.iR. zobowiązany jest do rzetelnego zapisywania zarówno przychodów, jak i kosztów swojej działalności. Rozliczanie ze pomocą książki przychodów i rozchodów daje możliwość wyboru jednej z dwóch form opodatkowania. Płatnik może rozliczać się na zasadach ogólnych lub wybrać formę dotyczącą podatku liniowego. Formy te różnią się stawką podatkową, sposobu obliczenia podatku oraz dokonywania obliczeń. Decydując się na rozliczanie w formie książki przychodów i rozchodów rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-36 lub PIT-36L, które musi złożyć do 30 kwietnia każdego roku. Do takiego rodzaju księgowości zobowiązane są następujące podmioty gospodarcze: spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Ryczałt

Prostszą formą prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczania z Urzędem Skarbowym jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych – znany jako ryczałt. W tej formie podatek obliczany jest na podstawie ewidencji samych dokumentów sprzedaży. Na tej podstawie oblicza się wysokości należnego ryczałtu. Zryczałtowany podatek oblicza się w oparciu o bardzo niskie, preferencyjne stawki podatkowe. Nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczałt jako formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Uproszczone procedury prowadzenia ewidencji dla celów obliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego powoduje, że jest to najtańsza usługa księgowa.

Wynik Biuro Rachunkowe
ul. Szeregowa 1,
86-060 Januszkowo
tel. +48 784 204 433
© 2014 Wynik Biuro Rachunkowe Bydgoszcz