+48 784 204 433
Zadzwoń do nas!
Wynik Bydgoszcz
Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

Nasza oferta

Księga przychodów i rozchodów• księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
• prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
• doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
• zakładanie i likwidacje działalności.

Ewidencja ryczałtowa• księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
• wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
• prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
• doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
• zakładanie i likwidacje działalności.

Księgi handlowe
• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
• wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
• przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych,
• rejestracja spółek prawa handlowego,
• tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
• sporządzanie raportów kasowych,
• opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

Kompleksowe rozliczenia VAT
• prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
• prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
• sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.

Obsługa Kadrowo – Płacowa
• prowadzenie dokumentacji kadrowej,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
• przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
• przygotowanie świadectw pracy,
• przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń,
• obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
• przygotowanie deklaracji ZUS,
• przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
• przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B)

Usługi dodatkowe
• uruchamianie działalności gospodarczej,
• likwidacja działalności gospodarczej,
• sprawozdania finansowe,
• wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
• reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
• wyprowadzanie zaległości księgowych,
• wyprowadzenie zaległości ZUS

Doradztwo• porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych,
• minimalizacja obciążeń podatkowych i ZUS-owskich,
• przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,
• sporządzanie sprawozdań dla GUS

PITY - sposób na rozliczenie roczneRoczne zeznanie podatkowe muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pomożemy Ci wyliczyć oraz wypełnić odpowiednie druki PIT. Koszt i czas przygotowania rozliczenia uzależniony jest od tego czy deklaracja będzie zawierała ulgi i odliczenia.

Wynik Biuro Rachunkowe
ul. Szeregowa 1,
86-060 Januszkowo
tel. +48 784 204 433
© 2014 Wynik Biuro Rachunkowe Bydgoszcz